LIMANOWSKI KLUB KRTKOFALOWCW - BESKID - SP9KRJ

POLSKA AMATORSKA KLUBOWA STACJA RADIOWA
przy Limanowskim Domu Kultury ul. B.Czecha 4, 34-600 Limanowa.

Czstotliwoci lokalne: VHF - 145.400 MHz FM | UHF - 433.400 MHz FM
Przemienniki: SR9L - 145.6875 MHz FM | SR9LI - 438.675 MHz FM | SR9DLI - 438.975 MHz DMR
Zobacz rwnie : SP9KRJ | HF100BL | SN0L
Drukuj
O 2020
25
05.2020

 Zamiast dorocznego osobistego spotkania krótkofalowców na osiu, kol. Andrzej sp9ekf i klub sp9kda zaprasza na konkurs na falach eteru w dniu 30 maja 2020.

Informacje: Link

Drukuj
wiczenia cznoci SP Emcom
03
05.2020

Krakowska Amatorska Sie cznoci Kryzysowej oraz lska Amatorska Sie Ratunkowa bd w dniu 4 maja 2020 r. gospodarzami co tygodniowych wieczornych testów cznoci kryzysowej SP EmCom PZK.

Pierwsza cz (foniczna) zaczyna si o godz. 20:00 czasu lokalnego, potrwa do 21:00, QRG 3,725 [MHz] +/- QRM, bdzie prowadzona przez Kolegów Jakuba SP9JD i ukasza SQ9IVD z KASK.

Druga cz cyfrowa realizowana emisj Packet Radio zacznie si o godz. 21:00, potrwa do 22:00, QRG 3,594 [MHz] (USB) bdzie prowadzona przez Alana SQ9MAS z SASR.

Obie sieci cznoci kryzysowej bdce gospodarzami w SP9 gorco zapraszaj Koleanki i Kolegów do uczestnictwa w wydarzeniu.

Drukuj
Spotkanie klubowe ON AIR
18
04.2020

Zapraszamy na spotkanie radiowe w kad niedziel o godz. 9:30 i 19:30
Czstotliwo 3743 kHz +- QRM 

Do usyszenia!

Drukuj
yczenia Wielkanocne
11
04.2020

yczenia Wielkanocne 2020

Drukuj
Spotkanie radiowe
09
04.2020

Przedwiteczne spotkanie radiowe na czstotliwosci 3743 kHz +- QRM.
Zapraszamy w Wielk Sobot o godz. 19:30

Docz do ycze znajomych z klubu!

Ps. Koronawirus nie przenosi si drog radiow. Smiao wcz radio i docz do grupy.
Nie sied w domu bezczynnie, zó witeczne yczenia korzystajc z fal radiowych!
Zezwalamy - "pluj w sitko"!

Sie
Drukuj
Oglnopolskie wiczenia cznoci kryzysowej - ZOSTAwDOMU 2020
27
03.2020

Ogólnopolskie wiczenia cznoci kryzysowej - ZOSTAwDOMU 2020

Organizator: Lubelska Krótkofalarska Sie Ratunkowa SP EmCom Lubelskie (NET Control)
Termin: 28.03.2020r (sobota)
Godzina: 9:00 - 11:00 czasu lokalnego
Scenariusz wicze:
Celem ochrony epidemiologicznej ludnoci, od kilku dni na terenie caego kraju trwa blokada cywilnego ruchu pomidzy miejscowociami.
Ze wzgldu na nadzwyczajne obcienie czy GSM, jak i sieci internetowych, moliwe s awarie tych sieci, jak te braki w dostawach prdu.
W gotowoci do zadysponowania wybranych lub wszystkich sieci przeprowadzamy inwentaryzacj osobowo-sprztow w sieciach SP EmCom na terenie caego kraju.
Cel wicze:

  1. Podnoszenie praktycznych umiejtnoci i ksztatowanie proaktywnych zachowa w zakresie cznoci kryzysowej;
  2. Aktywizacja czonków sieci i krótkofalowców wyposaonych w radiotelefony analogowe w VHF/UHF nie dysponujcych moc i zestawami antenowymi;
  3. wiczenie komunikacji z uyciem procedur IARU;
  4. Propagowanie w rodowisku krótkofalarskim dziaalnoci SP EmCom, regionalnych i lokalnych sieci cznoci kryzysowej.

Uczestnicy: Regionalne i lokalne sieci cznoci kryzysowej, kluby, krótkofalowcy indywidualni.
Pasmo: Tylko FM - lokalne przemienniki 2m + 70cm, direct 145,500 MHz +- QRM
Zasady ogólne:

  1. Kada z sieci SP EmCom wyznacza stacj sztabow, która zbiera z obszaru dziaania sieci informacje.
  2. Stacje biorce udzia w wiczeniach zgaszaj do macierzystej stacji sztabowej, na jak dug prac w pamie 2m pozwala im zasilanie awaryjne.
  3. Stacje sztabowe przekazuj podsumowanie zebranych informacji o iloci stacji posiadajcych zasilanie awaryjne oraz wszystkich stacji biorcych udzia w wiczeniach na terenie sieci, do stacji NET Control (SP8LKSR zlokalizowanej w Kraniku Loc.KO10BX) za porednictwem mostów cznoci poprzez lokalne dziaajce przemienniki lub direct 145.500 MHz.

Sugestie:
Sugeruje si, w miar moliwoci, prac w wiczeniach na sprzcie przenonym i przewonym, przy uyciu alternatywnego róda zasilania stacji (akumulatora lub generatora)

Radek SQ8SET, Darek SQ8CRD
more info: sq8set@gmail.com

Drukuj
Spotkanie radiowe czonkw klubu
22
03.2020

W zwizku z ogoszonym stanem epidemiologicznym, informujemy e nie organizujemy spotka klubowych w klubie, do czasu opanowania epidemii. Istotnym powodem jest m.in. to, e cz z nas pochodzi z rónych regionów powiatu limanowskiego i z poza niego, co mogo by spowodowa niepotrzebne skutki.

Na szczcie mamy do dyspozycji fale radiowe. 

Dlatego zapraszamy do cyklicznych spotka co niedziel, w pamie 80 metrów na czstotliwoci 3743 kHz +- zakócenia, w godzinach 9:30 oraz 19:30 czasu lokalnego, oraz na przemienniku limanowskim SR9L o kadej porze.

Dodatkowe spotkanie planowane jest w rod, 25 marca o 19:30 na KF.

Zapraszamy!

Drukuj
Spotkanie czonkw klubu
11
03.2020

W dniu 6 marca 2020 odbylo sie spotkanie czonków klubu.

Z powodu braku dostepu do pomieszczenia klubowego, spotkanie odbyo si w innym miejscu umówionym.

Dziekujemy z przybycie!

Mamy nadziej e kolejne spotkanie, odbdzie si ju w pomieszczeniu klubu, o czym poinformujemy na stronie.

Ps. Przewidywany czas braku dostpu do pomieszczenia- do 17 marca 2020.

Drukuj
Spotkanie w klubie
28
01.2020

Zapraszamy wyjtkowo we czwartek: 30 stycznia 2020.(czwartek)!

W planie:

1. Ustalenie planu dziaalnoci na 2020 rok.

2. Udostpnienie pomieszczenia, czasowo dla sub zewntrznych.

Spotkanie od godziny 17:00 w pomieszczeniu LDK, ZSS nr4, pok. 52 ul.Reymonta 3.

 Zapraszamy!

sp9nsy

Drukuj
yczenia witeczne
24
12.2019

Drukuj
Przedwiteczne spotkanie klubowe
20
12.2019

W dniu 20 grudnia o godz. 17:00 odbdzie si przedwiteczne spotkanie Klubowiczów oraz Sympatyków Klubu BESKID, na które wszystkich serdecznie zapraszamy.


Spotkanie tradycyjnie w pok. 52 przy ZSS nr. 4 ul. Reymonta 3

Drukuj
Spotkanie klubowe
07
11.2019

SP9IVE i SQ9JYW zapraszaj 6 grudnia 2019 na spotkanie radioklubowe w pok. 52 w ZSS4 ul. Reymonta od godziny 17:20 (uzalenione od czasu naszego dojazdu)

Drukuj
SPOTKANIE KRTKOFALARSKIE "ZAKOCZENIE SEZONU" - FORT 39
13
10.2019

W dniu 20.10.2019 (niedziela) o godzinie 10:00 (godz. zakoczenia nie okrelona :-) rozpocznie si spotkanie krótkofalarskie organizowane przez Krakowski Oddzia Terenowy (OT-12) PZK oraz Krakowsk Grup Ekspedycji Radiowych - terenowy klub PZK SP9PGE pn. "Zakoczenie sezonu". Miejsce spotkania to Fort 39 Olszanica w Krakowie. Jest to miejsce znane z poprzednich tego typu imprez i przy tym lubiane przez Koleanki i Kolegów. Zarzd Krakowskiego Oddziau Terenowego (OT-12) PZK oraz zespó klubowy KGER zaprasza serdecznie swoich czonków jak i ca chtn bra krótkofalarsk do uczestnictwa w imprezie.

Organizatorem jest nasz oddzia terenowy PZK. Zapraszamy.


Wicej szczegóów pod linkiem: http://sp9plk.org.pl/news.php?readmore=390

Drukuj
SPOTKANIE KLUBOWE
25
09.2019

Spotkanie klubowe - Robocze.
11 padziernik 2019 od godz. 17:00

ZAPRASZAMY!


Spotkanie klubowe.
Piatek 27 wrzenia 2019, o godz. 17:00. ZSS nr. 4 ul. Reymonta 3 pok. 52

Zapraszamy!

Przypomnienie: Bitwa pod Limanow - 1914
Drukuj
Przypomnienie: Bitwa pod Limanow - 1914
22
09.2019

W tym roku minie 105 rocznica bitwy pod Limanow w czasie I wojny wiatowej.

Najwaniejsze wydarzenia rozegray si w walce na wzgórzu Jaboniec.

100 lecie tych wydarze, oprócz uroczystoci pastwowych, uczcia równie radioamatorska spoeczno naszego regionu.

Radioklub Beskid sp9krj uruchomi z tej okazji okolicznociow radiostacj HF100BL, celem przyblienia tych wydarze ludziom na caym wiecie.

Specjalnie przygotowane karty QSL z opisem wydarze, zostay rozesane do wszystkich korespondentów. Do zdobycia by równie okolicznociowy dyplom:(n.z.)

Specjalna strona internetowa w kilku jzykach , umoliwiaa zapoznanie si z histori wydarze.

Poniej linki do strony oraz do filmu z pracy stacji HF100BL.

http://www.qrz.com/db/HF100BL

http://sacz.in/aktualnosci/krotkofalowcy-wciaz-nadaja-z-limanowej/20420

Link bezporedni do filmu:
HF100BL - cznoci
Strona HF100BL

Gieda Krtkofalarska - Radio Gieda
Zestaw ICOM IC- 7300 plus SPEAKER SP-38 - CENA: 5250
Separator USB - CENA: 149
Yaesu FT60E - CENA: 400
Sprzedam transceiver 2m SSB/CW ICOM IC 202 - CENA: 400+porto
radio rczne MULTIBAND IC-T81E - CENA: 1000
ts590s - CENA: 3400
TELEFON INTERNETOWY DO SKYPE TELEFON TOPCOM - CENA: 28
CB radio Midland Alan 102. - CENA: 100z
Alinco DR-620 - CENA: 800
Baza-cb - CENA: 1200zl
Kenwood TS 480 SAT - CENA: 2200
Transceiver YAESU FT - 450D - CENA: 2200 z
icom 775 - CENA: 4,5 ty
Sprzedam gwki do anten mobilnych. - CENA: 17z+ wysyka
Voltcrafty 12 oraz 24 V - CENA: 350 + pp
SAILOR SP3540: Portable VHF - CENA: 599z
Miernik Cyfrowy V2-A - CENA: 450
kabel koncetryczny gruby rg -213 - CENA: 70
LAMPA GI7B - CENA: 80 zl + przesk
Wtyk 7/16 - CENA: 25 z +p
Gniazdo 7/16 - CENA: 25 z +p
Obudowa od urzdzenia RADMOR typ. R 1403-ZU/1 - CENA: 25 z+przesyka
PA 3*GU-50 - CENA: w opisie
PA na GS-35 - CENA: w opisie
PA 4* GU-50 - CENA: w opisie
Sprzedam Icom IC 736 - CENA: 2150
Sprzedam Power HF Zcze kabla 4 pinowe. - CENA: 25/20/7z
Sprzedam Motorola MC Micro pasmo 4m (70 MHz) - CENA: 200 z
Any Tone AT778UV - CENA: 400
Panel przedni kompletny Yaesu FT-8000 - CENA: 80 z
CZAS
UTC CET
Logowanie
Nazwa uytkownika

HasoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj si

Nie moesz si zalogowa?
Popro o nowe haso
Kalendarz
<< Maj 2020 >>
Pn. Wt. r. Cz. Pt. Sb. Nd.
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Nawigacja
Polecamy
Info online
Shoutbox
Musisz zalogowa si, aby mc doda wiadomo.

03-05-2020 17:03
zbir programw http://www.forumra
dioamatori.it/down
load/radioutility/
radioutility.html

26-04-2020 22:14

15-04-2020 07:58

25-03-2020 19:46
Ja w Limanowej aktualnie sucham na sdr pozdrawiam cala ekip

24-03-2020 18:58

20-03-2020 19:51

08-03-2020 10:04

05-03-2020 21:38
Jutro czyli w pitek spotkanie KRJ team w pizzerii lub kebabie okoo 17:00. Informacja w ktrym miejscu tu przed spotkaniem. Chyba ze kto ma inne propozycje to prosz miao zgasza.

Ostatnio na forum
Ostatnie Fotki
Przygotowanie ciany
Budowa stou pod radiostacje
Nowa Stacja w Limanowej  SP9AKS,  SQ9NER
3
2
1
SP9CJM- on air*
Losowa Fotka